วิธีการย้ายค่ายมา True

Blog

True : ย้ายค่ายมาอยู่ TrueMove H พร้อมใช้งานโปรโมชันแพ็กเกจราคาพิเศษ !

เชิญชวนเพื่อน ๆ ย้ายค่ายมาอยู่กับ True บ้านหลังใหญ่แสนอบอุ่นของเรา ใช้เวลา 2 - 5 วันทำการ เท่านั้น ! แล้ว ณ ปัจจุบันยังสามารถย้ายค่ายผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น แชทกับเจ้าหน้าที่ทรู , โทรหาเจ้าหน้าที่เบอร์ 1242 หรือ ย้ายค่าย ณ True Shop และ True Partner

To Stay with True 1

ข้อควรรู้ของการย้ายค่ายมาอยู่กับ True


1. การขอย้ายค่ายใช้เวลาประมาณ 3 วันทำการ (วันจันทร์ - วันศุกร์ : ไม่รวมวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยทำการนับจากวันที่ยื่นเอกสาร ซึ่งอาจจะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาในการยื่นเอกสาร และจำนวนคำขอใช้บริการ
2. ระหว่างการขอย้ายค่ายเบอร์ของท่านยังคงสามารถใช้งานได้ปกติ
3. เพื่อความสะดวก และรวดเร็ว ทางลูกค้าควรนำใบแจ้งหนี้ หรือ ใบเสร็จรับเงินครั้งล่าสุด จากเครือข่ายเดิมมาด้วย เพื่อตรวจสอบข้อมูลจดทะเบียนกับเครือข่ายเดิมได้อย่างถูกต้อง

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการย้ายค่ายทรูมีอะไรบ้าง ?


1. ลูกค้าบุคคลธรรมดา
- แบบคำขอบริการโอนย้าย กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมกับลงลายมือชื่อของผู้ขอใช้บริการ
- บัตรประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ ตัวจริง (พร้อมสำเนา)
- บัตรอื่น ๆ ที่มีภาพถ่าย ออกให้จากหน่วยงานราชการ หรือ หนังสือเดินทางฉบับจริง (พร้อมสำเนา)
- กรณีมอบอำนาจ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจต้องแสดงบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา
2. ลูกค้านิติบุคคล
- แบบคำขอบริการโอนย้าย กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมกับลงลายมือชื่อของผู้ขอใช้บริการ
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกไม่เกิน 3 เดือน พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ทุกหน้าพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาบัตรประชาชนของบุคคลที่มีอำนาจลงนาม พร้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีมอบอำนาจ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจต้องแสดงบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา


เติมเงินทรู

รวบรวมวิธีการเติมเงินทรูผ่านโทรศัพท์อย่างสะดวกที่สุด ! กับช่องทางต่าง ๆ หลากหลายพันธมิตรของ True และ True iService

วิธีการเติมเงินทรู จากช่องทางต่าง ๆ สุดหลากหลายผ่านกลุ่มพันธมิตรของ True , Dealer ให้บริการแพ็กเกจหลักต่าง ๆ อย่างมากมาย และ True iService สะดวก รวดเร็ว ลูกค้าสามารถทำด้วยตนเองง่าย ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง

ดูข้อมูลเพิ่มเติม →

เน็ตทรูช้า

วิธีแก้ปัญหาเน็ตทรูช้า หรือ เสียจนไม่สามารถใช้งานได้ปกติจากแนวทางเบื้องต้นเพื่อรีเซ็ตสัญญาณอินเทอร์เน็ตด้วยตนเอง

แนะนำวิธีการแก้ปัญหาอินเทอร์เน็ตทรูช้า หรือ ไม่สามารถใช้งานได้แบบเบื้องต้นง่าย ๆ สามารถทำได้ด้วยตัวคุณเอง กดรีเซ็ตสัญญาณแล้วเชื่อมต่อใหม่เพื่อการใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ไม่สะดุดไปกับ True 5G

ดูข้อมูลเพิ่มเติม →

ลงทะเบียนซิมทรู

แจ้งลงทะเบียนซิมทรูด้วยตนเอง ครอบคลุมครบแบบ SIMs ระบบเติมเงิน หรือ รายเดือน ยืนยันตัวตนง่าย ๆ ผ่านเลขบัตรประชาชน

สอนวิธีการลงทะเบียนซิมการ์ดในเครือข่าย TrueMove H ผ่านบริการช่องทางออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง ทางลูกค้าสามารถเข้าสู่ระบบ และยืนยันตัวตนครั้งแรกจากหมายเลขบัตรประชาชนบนเว็บ หรือ แอปพลิเคชัน True iService

ดูข้อมูลเพิ่มเติม →

กล่องทรูไอดี

เชิญชวนเพื่อน ๆ รับสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า True ด้วยการเข้าชมคอนเทนต์ต่าง ๆ อย่างหลากหลายผ่านทางกล่อง True ID

สนุกสนานเพลิดเพลินจากความบันเทิงแบบครบวงจรที่สุดผ่านทางกล่อง True ID รวบรวมคอนเทนต์สุดหลากหลายมากกว่า 100 ช่อง เลือกรับชมได้แบบไม่จำกัด สิทธิพิเศษดังกล่าวสำหรับลูกค้า True เท่านั้น !

ดูข้อมูลเพิ่มเติม →